BizKimiz?

Geniş Ufukları Birlikte Keşfediyoruz

Bilim, sanat ve bir bütün olarak düşünsel üretim, toplumlar tarihinin başlangıcından itibaren insan gelişiminin hem sebebi hem de zorunlu bir sonucu olarak şekillendi. Insanlar mağara duvarlarına resimler çizdiğinden beri sanat yapıyorlar, “evrenin kaynağı nedir” sorusunu sorduklarından beri felsefi düşünce üretiyorlar ve bilime ilk adımlarını atıyorlar. Ve bunun kadar net olan bir şey daha: Sınıflı toplumların ortaya çıkışından beri de bilim-sanat ve tüm düşünsel üretimin niteliği egemen olan sınıfın ideolojisine göre belirlendi.

Günümüz kapitalist toplumunda bu durumu en üst düzeyden görebiliriz. Yalnızca sistemin ideologları ve uzmanları tarafından da değil, gündelik hayatın sıradan bir kesitinde herhangi bir insan tarafından da sürekli yeniden üretilen, “kendiliğinden düşünce sistematiği” nin kendisi haline gelmiş durumda. Elbette tarihin her döneminde olduğu gibi karşıtını yaratma potansiyellerini de bağrında taşıyor. Ve bugün henüz burjuva sanatın ve bilimin karşısına güçlü bir şekilde dikilecek bir doygunlukta olmasa da kıyıları döven dalgalar olarak anılabilecek çalışmalar var.

Akademik bilim ve sanat çevrelerinde, aydınlar arasında yoğunluklu bir üretim isteği var. Ancak bu bilim insanlarının, sanatçıların ya da adaylarının üretimleri bir şekilde kapitalizmin ihtiyaçları ya da görüş alanının dışına çıktığında karşılaşılan durum ya zor yoluyla bastırma (akademik gelişimini engelleme, sürgün vs) ya da “sessizlikle boğma” tarzındadır.

Üniversite ve lise öğrencileri için de durum çok farklı değildir. Tekellerin hizmetine sunulan üniversiteler bilim yuvaları olmaktan çıkmıştır. Öğrenciler bilimin özgür denizinde yüzmek bir yana ders aralarına sıkışan bir darlığa mahkum edilmektedir. Lise ders kitaplarındaki anti-bilimsel müfredatlarla gencecik beyinlere ağ örülmeye çalışılmaktadır. Buna karşı atılan bir adım ise cezalar ya da not yoluyla tehditlerle engellenmeye çalışılır çoğu zaman. Ve bırakalım üretimlerimizin “resmi” olarak kabul edilip edilmemesini, üretimlerimizi paylaşabileceğimiz, geliştirebileceğimiz kanallarımız tamamen tıkalıdır ve en kötüsü de budur.

Üreti-Yorum Sitesi”nde Buluşuyoruz

Işte bu kanalı yaratmak için Türkiye”nin farklı illerinden, üniversitede, lisede okuyan öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler bir araya geldik ve bir adım atarak bu internet sitesini hazırladık. Fizik, Kimya, Biyoloji-Genetik, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Görsel Sanatlar, Müzik, Edebiyat ve Bilgisayar Bilimleri kategorilerinin bulunduğu herkese açık olan bu sitede, yazılar ve tartışmalar giren herkes tarafından takip edilebilecek ve kolektif bir düşünce üretimiyle geliştirilebilecektir. Ancak yazı-yorum atmak için siteye üye olmak gerekiyor. Üyelik için bir kullanıcı adı ve e-mail adresi ile siteye kaydolmak yeterli.

Doğa bilimleri, sosyal bilimler, kültür-sanat ve bilişim alanlarında her türlü nitelikli üretimimizi paylaşabileceğimiz, yorumlar yazarak forumda tartışarak ürünlerimizi geliştirecek kolektif aklımızla daha üst düzeyden yeniden üreteceğiz. Tekeller ve onların karları için üretmeye mecbur bırakıldığımız bilim ve sanatı, insanlık yararına üretme bilinciyle hareket edeceğiz. Burjuvazinin kültürüne, sanatına, bilimine karşı zincirlerini kırmış bir bilimi, sanatı, felsefeyi üretme gayesi ile yola çıkıyoruz. Yola 10′larla çıkıyor olabiliriz ama bu uzun bir yol ve yürüyüşümüzde yüzlerle, binlerle, milyonlarla katlanarak çoğalacağız.

Suyun içerisine girmekle yetinmeyecek geniş ufukları birlikte keşfedeceğiz!

Yorum yaz