üreti-yorum yaz kampı

üreti-yorum yaz kampı

12 Temmuz

4-8 Ağustos  2010 da Balıkesir-Zeytinli de yapılacak 4.Üreti-Yorum Yaz Kampı tanıtımları için bir afiş...

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -I

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -I

07 Şubat

ÖNSÖZ Sunduğumuz, bir yılı aşan, büyük bir bölümü bitmekle birlikte henüz bütünüyle tamamlanmamış, içinde bulunulan koşullar engellemezse sürmekte ve tamamlanacak olan bir çalışmadır. Nedensellik ilkesinin reddi ve onun üzerinden tarihsel materyalizmin yadsınmasına karşı, düşünülmüş kısa bir yanıt olarak başlamış bir çalışmanın, kaçınılmaz ve zorunlu...

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -VI

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -VI

07 Şubat

Rastlantı ve kaos Atomaltının doğanın bütünlüğü içerisinde ve onu bir parçası olarak kavranılmayıp tümüyle ondan ayrı ‘acayiplikler’, ‘gizlerle’ dolu bir başka evren imişçesine gösterilmesi, bilinemezcilikten mistik idealizme uzanan materyalizm karşıtı birçok görüşün dayanağı olmaktadır. Onun için, kaba duyum ve klasik fizik araçlarıyla gözlemlenip...

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -V

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -V

07 Şubat

Kuantum kuramları, fiziksel ve matematiksel düzeyde maddesel süreçlerin bütünlüğünü gösteriyor Makromaddeler ve mikromaddeler, maddenin niteliksel olarak birbirlerinden farklı, aralarında içsel bağ bulunan iki ayrı düzeyini oluşturmaktadırlar. Maddenin bu iki ayrı düzeyi arasında birinden diğerine dönüşümü sağlayan içsel bağlar bulunmasına karşın metafiziksel bir...

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -IV

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -IV

07 Şubat

Alan ve madde Enerjinin kuantalar (küçük parçacıklar) haline gelebildiğinin bulgulanması, kütle ve enerjinin eşdeğerliliği alanın da maddesel özellikte, maddenin somut biçimlerinden biri olduğunu göstermektedir. Şimdi klasik fiziğin görüş açısından alışılageldik madde imgesinin “kaybedildiği” ve madde üzerine felsefi spekülasyonların yapıldığı en hassas...

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -III

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -III

07 Şubat

Dalga ve parçacık/öz ve görünüş “Bir ırmağın hareketi-köpük üstte, derin akımlar alttadır. Ama köpük de özün dile gelişidir!” (Lenin, Felsefe Defterleri) Maddesel gerçekliğin inkarına kadar varan görüşlerin ilk saldırılarından birisi öz ve temeldeki belirleyici nedenlere yönelmiştir. Özün bilinebilirliğinin inkarıyla metafiziğe ve imancılığa kapı...

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -II

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -II

07 Şubat

Emperyalist küreselleşme neyi tasfiye ediyor? Enternasyonalizm, toplumsallaşmış birey, kolektif işçi bilinci Bugün emperyalist ülke ve tekellerin egemenliği dünya ölçeğinde, eskisine göre kat be kat artmaktadır. Uluslararası düzeyde emperyalist egemenliği güçlendirecek, bu egemenliğe süreklilik kazandıracak, ekonomik, siyasal, askeri düzeyde sıkı takip ve müdahaleyi,...

Evrim diyalektiktir

Evrim diyalektiktir

04 Şubat

Evrim Kuramı Darwin, değişimin mekanizmasını açığa çıkartıp doğal evrim sürecine açıklık kazandırdı. Türlerin milyarlarca yıl içerisinde tek hücreli basit organizmalardan başlayarak insan da dahil olmak üzere hayvansal yaşamın en karmaşık formlarına doğru nasıl gelişip değiştiğinin bilinmesini sağladı. Onunla insan, kendi doğal tarihinin bilgisine de sahip...