Stalin Kim Değildir?

Stalin Kim Değildir?

18 Eylül

Stalin’den bahsetmek için öncelikle bu bahsedişi hangi temeller üstünde yapmalıyız, tartışalım. Burada bizim temelimiz Aydınlanma sonrasında burjuva ideologlarının/felsefecilerin burjuva sınıfının menfaatleri doğrultusunda geliştirdiği “doğayı ve insanı kavrayış” olmamalıdır. En önemlisi bir insan ideasını her şeyin önüne geçiren burjuva...

Stalin'i Savunmak Hakkında Kısa Notlar- Giriş

Stalin'i Savunmak Hakkında Kısa Notlar- Giriş

18 Eylül

Kişiler hakkında konuşmak her zaman saçmadır, fakat bazen diğerlerine göre, olduğundan daha az saçmadır. Mesela Atatürk dediğimizde anladığımız şey tam olarak tek bir kişi olamıyor ya da Sokrates dediğimizde bazıları haklı olarak Platon’u anlayabiliyor. Demek bazı kişiler üzerlerinde konuşmaya değer oluyorlar. Önemli olan bu insan’ın her şeyden...

üreti-yorum yaz kampı

üreti-yorum yaz kampı

12 Temmuz

4-8 Ağustos  2010 da Balıkesir-Zeytinli de yapılacak 4.Üreti-Yorum Yaz Kampı tanıtımları için bir afiş...

Nerden Nereye?… (1)

Nerden Nereye?… (1)

15 Mayıs

Bu yazı dizisinde, elimden geldiğince, felsefenin günümüze kadar geçirdiği değişimleri, atlattığı ve atlatamadığı badireleri, yaşadığı ümit verici ya da korkunç olayları vs. irdelemeye ve tarihsel bir süreç dahilinde anlatmaya çalışacağım. Felsefe büyük ihtimal insanlıkla aynı yaştadır. insanla doğup büyüyen bu uğraşının, insanın yaşadığı...

Sanatsal bakış

Sanatsal bakış

31 Mart

Sanata bakış; Kültür,sanat hiçbir dönemde olmadığı kadar  siyasallaşmış ve toplumu etkileyen bir röl üstlenmiştir.Bunun nedenlerini irdelersek küresel sermayenin ,global kültür misyonerlerinin insan bedenini sömürmekle kalmayıp artık ruhumuza ,beynimize de sahip olmaya çalıştıklarını görebiliyoruz.Bu da gösteriyor ki toplumsal huzursuzlukları   hayal dünyamıza...

Neyim ben?

Neyim ben?

02 Mart

Çeşit çeşit yorgunluk var. Yorgunluk sıkıntı vericidir genel olarak. Ayaklar, bel ağrır falan. Ama yorgunluğu veren şeyin sonunda başarılan bir şey olduğunda bu, tatlı bir yorgunluk olur. Keşke her gün yorulsam da sonunda güzel şeyler başarsam. Şahsen böyle düşünüyorum. Bu da gösteriyor ki ben düşünebilen bir insanım. Zaten “insan düşünen hayvandır”...

Şeyleşen insanlık (golge)

Şeyleşen insanlık (golge)

08 Şubat

1 Haziran 2009 Şizofrenik, parçalanmış yaşamlar. Parçalandıkça hiçleşen, amaçsızlığa sürüklenen ve çokça da çıkışsızlıkla uçurumun dibinde son bulan… Yaşama dair hiçbir beklentisi, umudu olmayan, takvim yapraklarının renksizliğinde yaşayan insanlar. Geleceksizliğe kurulu saatlerin belirsiz bir ana doğru ilerleyişi. Giderek artan bir “hiçbir şey yolunda...

Şimdi kısa bir reklam arası

Şimdi kısa bir reklam arası

07 Şubat

Reklam kapitalizmin ruhunu en rafine biçimde yansıtan ve yeniden üreten mekanizmalardan biridir. Reklam kavramı, dilimize ‘çağırmak’ anlamına gelen latince ‘clamare’ ve Fransızca ‘reclame’ kelimelerinden geçmiştir. Reklamın işlevi, kapitalizme, kapitalizmin metalarına, markalarına tapınmaya çağırmaktır. Kapitalist için reklamın öncelikli...

Serbest zaman ne kadar 'serbest'?

Serbest zaman ne kadar 'serbest'?

07 Şubat

Eskiden, diyelim ki 20-30 yıl öncesinde çalışma dışı zamana, gündelik dilde ‘boş zaman’ denirdi. Bu, artıdeğer üretilmeyen zaman dilimini ‘hiç bir şey yapılmayan, boş ve değersiz avarelik zamanı’ sayan burjuva ideolojisinin bir kavramlaştırmasıydı. O dönemlerde çalışma dışı zaman ve emekgücünün yeniden üretimi süreçleri (sağlık,...

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -I

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -I

07 Şubat

ÖNSÖZ Sunduğumuz, bir yılı aşan, büyük bir bölümü bitmekle birlikte henüz bütünüyle tamamlanmamış, içinde bulunulan koşullar engellemezse sürmekte ve tamamlanacak olan bir çalışmadır. Nedensellik ilkesinin reddi ve onun üzerinden tarihsel materyalizmin yadsınmasına karşı, düşünülmüş kısa bir yanıt olarak başlamış bir çalışmanın, kaçınılmaz ve zorunlu...