Modern matematiksel yöntem ve modellerin ekonomiye uygulanması üzerine

Modern matematiksel yöntem ve modellerin ekonomiye uygulanması üzerine

07 Şubat

Ekonomiyle matematiğin ilişkisi yeni değil. Makro ve mikro ekonomik dengeler matematikle birlikte kuruluyor ve “ekonometri” de oldukça eski bir kavram. Ekonomide beliren ve bir çıkışsızlık oluşturan sorunlara matematiksel çözüm arayışı ve matematiksel modeller oluşturmak ise moda denilebilecek yenilikte. İşbirliği Yapılabilen ve İşbirliği Yapılamayan Oyun Kuramları,...

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -VI

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -VI

07 Şubat

Rastlantı ve kaos Atomaltının doğanın bütünlüğü içerisinde ve onu bir parçası olarak kavranılmayıp tümüyle ondan ayrı ‘acayiplikler’, ‘gizlerle’ dolu bir başka evren imişçesine gösterilmesi, bilinemezcilikten mistik idealizme uzanan materyalizm karşıtı birçok görüşün dayanağı olmaktadır. Onun için, kaba duyum ve klasik fizik araçlarıyla gözlemlenip...

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -V

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -V

07 Şubat

Kuantum kuramları, fiziksel ve matematiksel düzeyde maddesel süreçlerin bütünlüğünü gösteriyor Makromaddeler ve mikromaddeler, maddenin niteliksel olarak birbirlerinden farklı, aralarında içsel bağ bulunan iki ayrı düzeyini oluşturmaktadırlar. Maddenin bu iki ayrı düzeyi arasında birinden diğerine dönüşümü sağlayan içsel bağlar bulunmasına karşın metafiziksel bir...

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -IV

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -IV

07 Şubat

Alan ve madde Enerjinin kuantalar (küçük parçacıklar) haline gelebildiğinin bulgulanması, kütle ve enerjinin eşdeğerliliği alanın da maddesel özellikte, maddenin somut biçimlerinden biri olduğunu göstermektedir. Şimdi klasik fiziğin görüş açısından alışılageldik madde imgesinin “kaybedildiği” ve madde üzerine felsefi spekülasyonların yapıldığı en hassas...

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -III

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -III

07 Şubat

Dalga ve parçacık/öz ve görünüş “Bir ırmağın hareketi-köpük üstte, derin akımlar alttadır. Ama köpük de özün dile gelişidir!” (Lenin, Felsefe Defterleri) Maddesel gerçekliğin inkarına kadar varan görüşlerin ilk saldırılarından birisi öz ve temeldeki belirleyici nedenlere yönelmiştir. Özün bilinebilirliğinin inkarıyla metafiziğe ve imancılığa kapı...

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -II

Kuantum fiziği, görelilik, biyogenetik ve doğanın diyalektik anlayışı -II

07 Şubat

Emperyalist küreselleşme neyi tasfiye ediyor? Enternasyonalizm, toplumsallaşmış birey, kolektif işçi bilinci Bugün emperyalist ülke ve tekellerin egemenliği dünya ölçeğinde, eskisine göre kat be kat artmaktadır. Uluslararası düzeyde emperyalist egemenliği güçlendirecek, bu egemenliğe süreklilik kazandıracak, ekonomik, siyasal, askeri düzeyde sıkı takip ve müdahaleyi,...