üreti-yorum yaz kampı

üreti-yorum yaz kampı

12 Temmuz

4-8 Ağustos  2010 da Balıkesir-Zeytinli de yapılacak 4.Üreti-Yorum Yaz Kampı tanıtımları için bir afiş...

Modern matematiksel yöntem ve modellerin ekonomiye uygulanması üzerine

Modern matematiksel yöntem ve modellerin ekonomiye uygulanması üzerine

07 Şubat

Ekonomiyle matematiğin ilişkisi yeni değil. Makro ve mikro ekonomik dengeler matematikle birlikte kuruluyor ve “ekonometri” de oldukça eski bir kavram. Ekonomide beliren ve bir çıkışsızlık oluşturan sorunlara matematiksel çözüm arayışı ve matematiksel modeller oluşturmak ise moda denilebilecek yenilikte. İşbirliği Yapılabilen ve İşbirliği Yapılamayan Oyun Kuramları,...