Stalin Kim Değildir?

Stalin Kim Değildir?

18 Eylül

Stalin’den bahsetmek için öncelikle bu bahsedişi hangi temeller üstünde yapmalıyız, tartışalım. Burada bizim temelimiz Aydınlanma sonrasında burjuva ideologlarının/felsefecilerin burjuva sınıfının menfaatleri doğrultusunda geliştirdiği “doğayı ve insanı kavrayış” olmamalıdır. En önemlisi bir insan ideasını her şeyin önüne geçiren burjuva...

Stalin'i Savunmak Hakkında Kısa Notlar- Giriş

Stalin'i Savunmak Hakkında Kısa Notlar- Giriş

18 Eylül

Kişiler hakkında konuşmak her zaman saçmadır, fakat bazen diğerlerine göre, olduğundan daha az saçmadır. Mesela Atatürk dediğimizde anladığımız şey tam olarak tek bir kişi olamıyor ya da Sokrates dediğimizde bazıları haklı olarak Platon’u anlayabiliyor. Demek bazı kişiler üzerlerinde konuşmaya değer oluyorlar. Önemli olan bu insan’ın her şeyden...

Kadının Büyük Dönüşüm ile Üretime Katılması Üzerine

Kadının Büyük Dönüşüm ile Üretime Katılması Üzerine

14 Eylül

Şimdi bu zamana kadarki okumaları temel olarak ele alacak olursak kadın sorunu ile ilgili farkına vardığım yeni bir gerçekliği belirtmek isterim: Artık aile maaşı ortadan kalkmaya başlamıştır. Feministlerin en çok güvendikleri argümanlardan biriydi. Sanayi devriminden sonra kadınlar çocuklar ve erkekler toplu hali üretime dahil olmuştu. Hatta erkekler bu üretime daha zor...

üreti-yorum yaz kampı

üreti-yorum yaz kampı

12 Temmuz

4-8 Ağustos  2010 da Balıkesir-Zeytinli de yapılacak 4.Üreti-Yorum Yaz Kampı tanıtımları için bir afiş...

Sanatsal bakış

Sanatsal bakış

31 Mart

Sanata bakış; Kültür,sanat hiçbir dönemde olmadığı kadar  siyasallaşmış ve toplumu etkileyen bir röl üstlenmiştir.Bunun nedenlerini irdelersek küresel sermayenin ,global kültür misyonerlerinin insan bedenini sömürmekle kalmayıp artık ruhumuza ,beynimize de sahip olmaya çalıştıklarını görebiliyoruz.Bu da gösteriyor ki toplumsal huzursuzlukları   hayal dünyamıza...

Şeyleşen insanlık (golge)

Şeyleşen insanlık (golge)

08 Şubat

1 Haziran 2009 Şizofrenik, parçalanmış yaşamlar. Parçalandıkça hiçleşen, amaçsızlığa sürüklenen ve çokça da çıkışsızlıkla uçurumun dibinde son bulan… Yaşama dair hiçbir beklentisi, umudu olmayan, takvim yapraklarının renksizliğinde yaşayan insanlar. Geleceksizliğe kurulu saatlerin belirsiz bir ana doğru ilerleyişi. Giderek artan bir “hiçbir şey yolunda...

Şimdi kısa bir reklam arası

Şimdi kısa bir reklam arası

07 Şubat

Reklam kapitalizmin ruhunu en rafine biçimde yansıtan ve yeniden üreten mekanizmalardan biridir. Reklam kavramı, dilimize ‘çağırmak’ anlamına gelen latince ‘clamare’ ve Fransızca ‘reclame’ kelimelerinden geçmiştir. Reklamın işlevi, kapitalizme, kapitalizmin metalarına, markalarına tapınmaya çağırmaktır. Kapitalist için reklamın öncelikli...

Serbest zaman ne kadar 'serbest'?

Serbest zaman ne kadar 'serbest'?

07 Şubat

Eskiden, diyelim ki 20-30 yıl öncesinde çalışma dışı zamana, gündelik dilde ‘boş zaman’ denirdi. Bu, artıdeğer üretilmeyen zaman dilimini ‘hiç bir şey yapılmayan, boş ve değersiz avarelik zamanı’ sayan burjuva ideolojisinin bir kavramlaştırmasıydı. O dönemlerde çalışma dışı zaman ve emekgücünün yeniden üretimi süreçleri (sağlık,...

Asgari yaşam sınırında beklentiler: Beklentisizlik

Asgari yaşam sınırında beklentiler: Beklentisizlik

07 Şubat

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türkiye’de her dört kişiden biri depresyonda. Uzmanlara göre insanları uçurumun eşiğine getiren belirsizlik ve gelecek kaygısı. Ekonomik kriz, işsizlik, fakirlik depresyonu tetikleyen nedenler arasında. ABD’nin Irak’a müdahale olasılığı bile depresyon nedeni. İşsiz sayısının 9.4 milyona ulaştığı (70 milyonluk...

Güvensizlik; kalabalık içinde yalnızlık

Güvensizlik; kalabalık içinde yalnızlık

07 Şubat

“Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin” Yabancılaşma, bireycileşme, güvensizlik, rekabet… Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Birçok kişinin dilinden düşürmediği, her durumda düşünmeden söyleyiverdiği bu cümle, tüm bu kavramları kendi içinde somutluyor. Aynı zamanda bir toplumsal paranoyanın da ifadesi. Kuşku içinde hiç kimseye, hiçbir şeye, en yakınındaki insana...