Stalin Kim Değildir?

Stalin Kim Değildir?

18 Eylül

Stalin’den bahsetmek için öncelikle bu bahsedişi hangi temeller üstünde yapmalıyız, tartışalım. Burada bizim temelimiz Aydınlanma sonrasında burjuva ideologlarının/felsefecilerin burjuva sınıfının menfaatleri doğrultusunda geliştirdiği “doğayı ve insanı kavrayış” olmamalıdır. En önemlisi bir insan ideasını her şeyin önüne geçiren burjuva...

Stalin'i Savunmak Hakkında Kısa Notlar- Giriş

Stalin'i Savunmak Hakkında Kısa Notlar- Giriş

18 Eylül

Kişiler hakkında konuşmak her zaman saçmadır, fakat bazen diğerlerine göre, olduğundan daha az saçmadır. Mesela Atatürk dediğimizde anladığımız şey tam olarak tek bir kişi olamıyor ya da Sokrates dediğimizde bazıları haklı olarak Platon’u anlayabiliyor. Demek bazı kişiler üzerlerinde konuşmaya değer oluyorlar. Önemli olan bu insan’ın her şeyden...

üreti-yorum yaz kampı

üreti-yorum yaz kampı

12 Temmuz

4-8 Ağustos  2010 da Balıkesir-Zeytinli de yapılacak 4.Üreti-Yorum Yaz Kampı tanıtımları için bir afiş...