EVVEL TEMMUZ kültür sanat festivali

EVVEL TEMMUZ kültür sanat festivali

10 Temmuz

her yıl rumi takvime göre 1 Temmuz, miladi takvime göre 14 Temmuzda yapılmasının bu coğrafyada anlamı vardır. Evvel, Arapça’da bir ya da başlangıç anlamına gelir. Genellikle bütün kültürlerde rastlanan doğanın yeniden dirilmesi ile ilgili olan inanç ve bayramların, bölgemize özgü (Antakya) bir versiyonudur. Kaynağı Sümer tanrısı dummuzi olan temmuz, giderek Anadolu’da attis ve adonis’e dönüşmüştür. Bütün bunlar bitkilerin ölen ve yeniden dirilen tanrısıdır. Bu tasarım doğanın son baharda ölüp ilkbaharda yeniden canlanışını simgeler.

Sümerlerden , yunan ve roma uygarlığına kadar çeşitli bölgelerde ad değiştirerek süre gelen bu efsane, bereketin ve bolluğun simgesi sayılmıştır. Doğal olarak, yılın en verimli ayı sayılan temmuz ayı da adını bu efsaneden alır. Temmuz tanrısının karısı da Sümerlerde İanna, Samilerde iştar. Yunan’da Afrodit, Roma’da Venüs adını alır. İnsanlık tek tanrılı dinlere geçtikten sonra da daha önceki ritüellerini sürdürmüştür. Temmuzun Tevrat’taki adı “Astarte”dir. İncil ve Kuran’da çeşitli ayetlerde bundan bahsedilmiştir. MÖ ve MS Yaşayan bütün uygarlıkların içinden geçen, hepsinin izlerini taşıyan ve Samandağ’da “Evvel Temmuz” adı ile yeryüzüne çıkan tarihi eser niteliğinde bir bayramdır.
bu yıl 11.si düzenlenen festivalde üretiyorum adı altında 3 gün fotoğraf tölyesinin sergisi açılacaktır.13,14,15 tarihlerinde festival alanında segimiz 22 fotoğraftan oluşmaktadır. üç gün boyunca ziyaretçilerini kabul edecek.
facebook fotğraf atölyesi grubu. antakya üretiyorum aktivistleri.

Yorum yaz