Üreti-Yorum nedir üzerine taslak

Üreti-Yorum nedir üzerine taslak

11 Mart

Üreti-Yorum nedir?

Üreti-Yorum; kolektif üretimi, üretirken sorgulamayı, sorgularken değiştirmeyi hedefleyen bağımsız bir kültür-sanat-bilim hareketidir. Üreti-Yorum felsefesini benimseyen herkes başka bir şart aranmaksızın Üreti-Yorumcudur, yani Üreti-Yorum hareketinin bir parçasıdır.

Üreti-Yorum felsefesi:

- Üreti-Yorum kültür-sanat-bilim alanlarında faaliyet yürütür, yaşama bu yolla müdahale eder.

- Üreti-Yorum sanatın alınıp satılan bir meta haline gelmesine, bilimin tekellerin çıkarı için üretilmesine, sanatçının, bilim insanının tüccarlara dönüşmesine ve tüm bunları yaratan sisteme karşıdır. Buna alternatif olabilecek yeni bir kültür-sanat-bilim üretmeyi hedefler.

- Üreti-Yorum, üretimi ve üreten kimseleri önemsediği kadar üretimin niteliğine de dikkat çeker. Üretenin ürettiğine yabancılaştığı bir üretim Üreti-Yorum’a göre değildir.

- Üreti-Yorum ‘kendine saklama’nın ve bireyciliğin kutsandığı bugünlerde paylaşmayı, paylaşarak çoğaltmayı ciddiye alır.

- Üreti-Yorum; sistemin egemen olan kültürün, bilimin, sanatın dışarısında ya da en azından onun “işine yaramayacak” bir üretimde bulunanları dışarı tükürmesine karşı alternatif ifade kanalları yaratmaya çabalar.

- Üreti-Yorum’un yapısı esnektir, Üreti-Yorumcular geliştirici her tür tartışmayı severler. Her konuda aynı şeyi düşünmezler ancak birleştikleri nokta kendilerine sınırlar çeken, onları ve tüm toplumu kırıntılarla yetinmeye mahkum eden sisteme karşı olmaktır.

SSS (Sık Sorulan Sorular):

1. Üreti-Yorum nasıl kuruldu, bu insanlar birbirini nereden buldu?
İlk olarak 2006 yılında herkesin yazar olarak üretimlerini paylaşabilmelerine olanak sağlayan Üreti-Yorum sitesinin kurulmasıyla ve “alternatif bir bilim, kültür, sanatın kolektif üretimi” iddiasıyla yola çıkan birkaç kişi, sitenin de hızla popülerleşmesiyle İstanbul’da 3 günlük ilk Üreti-Yorum Günleri’ni düzenledi. Burada bir araya gelen insanların bundan sonra da “Üreti-Yorum” adıyla bu birlikteliği sürdürmek istemeleri nedeniyle bu andan itibaren Üreti-Yorum kalıcılaştı. İlk olarak İstanbul’dan başlayan Üreti-Yorum faaliyetleri hem site hem arkadaşlıklar aracılığıyla Ankara, Adana, Mersin, Eskişehir, Muğla ve İzmit’e de yayıldı. 3 yıldır yapılan yaz kamplarıyla bu birliktelikler pekişti ve hala bu şekilde devam ediyor.

2. Üreti-Yorum sanat kursları veren bir firma mıdır?
Kesinlikle değildir. Birincisi Üreti-Yorum ticari bir şirket vs değildir. Sanatın ve bilimin metalaşmasına toptan karşı olan Üreti-Yorum bunları alınıp satılan kar hesabı yapılan bir döngüden çıkarıp “özgürleştirmek” amacı güder. İkincisi, Üreti-Yorumcular bir eğitim-öğretim yapacaklarsa da bu “kurs” biçiminde bir tek yanlı ilişki biçiminde olmaz, karşılıklı öğrenilen ve öğretilen, paylaşıma dayalı bir atölye biçiminde olabilir. Etkinlikler, atölyeler ücretsiz düzenlenir, ya da en fazla masrafını çıkarma biçiminde bir para söz konusu olur.

3. Yeri gelmişken, Üreti-Yorum’u kim finanse etmektedir?
Hiç kimse ve herkes! Hiç kimse çünkü Üreti-Yorum bugün sanatın ve bilimin neredeyse topyekün mahkum edildiği büyük şirket sponsorluklarına karşıdır, bu anlayışın sanatı-bilimi bu şirket patronluklarına bağımlı kıldığını düşünür (Bkz: Nazım kitaplarının telif haklarını alan YKY yayınlarının internette şiirleri sansürletmesi, Bkz: Üniversitelerin sponsorlu bahar şenliklerindeki tablo ve daha nicesi…) Öyleyse Üreti-Yorum faaliyetleri için “değirmenin suyu” nerden gelmektedir? Herkesten. Üreti-Yorum faaliyetleri çoğunlukla gönüllüleri tarafından ortak bütçe oluşturularak finanse edilir. Ortaya çok büyük çapta bir etkinlik konacaksa Üreti-Yorum ve amaçları tanıtılarak destek olmak isteyen kurumlardan destek alınır.

4. Üreti-Yorum’un başkanı var mıdır? Organizasyonlar nasıl yapılmaktadır?
Üreti-Yorum’un başkanlık, yöneticilik gibi birimleri yoktur. Kararlar illerde ya da herkesi ilgilendiren konular ise tüm illerden gönüllü katılımcıların gerçek/sanal buluşmaları yoluyla kolektif bir tarzda alınır. Atölyeler, proje grupları ve bireysel çalışmaların toplamı Üreti-Yorum faaliyetini oluşturur. Atölyeler belli bir alana dair düzenli çalışmalar yapan, eğitsel niteliği de olan görece daha kalıcı birimlerdir (Ör: Ankara Üreti-Yorum Karikatür Atölyesi, Eskişehir Üreti-Yorum Sinema Atölyesi vb). Proje grupları belli bir konuda belli bir süre dahilinde bir araya gelen ve proje bitimine kadar varlığını sürdüren birimlerdir (Ör: Sarıyer Çevre Haftası organizasyonu, İstanbul-kazan fotoğraf ekibi vb). Üreti-Yorum felsefesi ile üretilen bireysel çalışmalar da Üreti-Yorum hareketinin bir parçasıdır (Ör: Öyküler, müzikler, belgeseller vb).

5. Üreti-Yorum faaliyetlerine nasıl katılabilirim? Üreti-Yorumcularla nasıl tanışabilirim? Üreti-Yorum’un bir yeri yurdu var mıdır?
İnternet ya da telefon yoluyla ilk iletişimi kurup Üreti-Yorumcularla tanışabilir, istediğiniz tüm faaliyetlere katılabilir, yeni öneriler getirebilirsiniz. Siteye üye olmak ve yazı atmak için yalnızca bir kullanıcı adı ve parola edinmeniz yeterlidir. Üreti-Yorumcular yukarıda da saydığımız birçok ilde bulunmaktadır, bulunulmayan yerlerde de bunun başlatıcısı olabilirsiniz. Yakın zamanda kimi illerde Üreti-Yorum Mekanları kurulacaktır, ama bunu da beklemeden şimdiden irtibatta olalım. Herkese sevgiler…

Yorum yaz