Üreti-Yorum üzerine bir manifesto denemesi

Üreti-Yorum üzerine bir manifesto denemesi

07 Şubat

3 Nisan 2009

‘Manifesto’ diye de adlandırabileceğimiz bu metin taslağını işlevli ve afili, hatta tartıştırıcı olacağı düşüncesiyle paylaşalım istedik:

* Üreti-Yorum sosyal, sanatsal ve kültürel her alanda faaliyet gösteren bağımsız bir kitle platformudur.

* Sanatın, sporun, bilimin tüm alanları, gerici olmayan felsefe, kodları kapalı olmayan bilişim ve bu çerçevede akla gelebilecek her şey Üreti-Yorum’un faaliyet alanı olabilir.

* Üreti-Yorum kapitalizmin ve burjuva ideolojisinin sanatı, bilimi, felsefeyi metalaştırmasının, piyasaya sürmesinin karşısındadır.

* Üreti-Yorum piyasa dolayımı yerine kolektif üretimi önerir, insan için toplumsal faydayı savunur.

* Üreti-Yorum her şeyin pazarlanabilir olduğu bu dünyadan memnun değildir, başka bir dünya üzerine düşünür, düş kurar, mücadele eder.

* Üreti-Yorum ‘kendine saklama’nın muteber kabul edildiği bugünlerde paylaşmayı, paylaşarak çoğaltmayı ciddiye alır.

* Üreti-Yorum, çürümekte olan sistemin varlığını doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyecek hiçbir üretimde bulunmaz, tam tersine onun ömrünü kısaltacak bir üretimi hedefler.

* Üreti-Yorum’un sesi çok çıkar, Nazım’ın şiirleri yalnız parası olana varsa Üreti-yorum problem çıkartır; Picasso, Rodin işçi düşmanı yağlı burjuvaların oyuncağı olduysa; Kaz Dağları altın, Munzur Vadisi baraj için yağmalanıyorsa, kariyer safsatalarıyla küresel şirketler üniversitelerde cirit atıyorsa ve bahar şenliği düzenlemek onlara kaldıysa, Üreti-Yorum arıza çıkartır, sağı solu belli olmaz!

* Üreti-Yorum sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlere ulaşamayan, piyasa çarklarında kendine yer açmayı başaramayan kesimlere ulaşmak için çaba gösterir. Fabrikalar, yoksul semtler, üniversiteler, liseler, sokaklar ve dahası Üreti-Yorum’un çalışma alanlarıdır.

* Üreti-Yorum festival yapar, şenlik yapar, kamp yapar, eylem yapar, konser yapar, panel yapar… meta ilişkilerinin dışında var olmak, üretmek ve susmamak için ne gerekiyorsa onu yapar!

Yorum yaz